210 7647305
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εκτύπωση
Η QUALISYS SOFTWARE έχει συνάψει συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες του εξωτερικού, όπως η SugarCRM, η ZKSoftware, η MySQL, η EMS, η Knowledge Tree και με την Microsoft.

 

 Windows Azure Τιμητική διάκριση της QUALISYS SOFTWARE από την Microsoft ως "EARLY ADOPTER 2011", για τις εφαρμογές MyMANAGER στο "σύννεφο" και συγκεκριμένα στο Windows Azure.
SugarCRM Η SugarCRM (http://www.sugarcrm.com) αναπτύσσει και παρέχει μια σειρά προϊόντων πελατοκεντρικής διαχείρισης CRM, με πληθώρα χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων. H QUALISYS SOFTWARE κατατάσσεται στους Elite Partner του προγράμματος "SugarCRM Channel Partner" στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
ZKTeco Η ZKTeco (http://www.zkteco.eu) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής βιομετρικών αναγνωστών δακτυλικών αποτυπωμάτων, ηλεκτρονικών τερματικών RFID, και τερματικών αναγνώρισης προσώπου για εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης. Η QUALISYS SOFTWARE είναι αντιπρόσωπος της ZKTeco στην Ελλάδα.
SQL Η EMS SQL Manager (http://sqlmanager.net) αναπτύσσει εργαλεία διαχείρισης βάσεων δεδομένων για τις πλέον γνωστές και διαδεδομένες βάσεις δεδομένων όπως Oracle, MySQL, MS SQL, DB2, και Firebird. Η QUALISYS SOFTWARE συνεργάζεται με την EMS για την διάθεση των προϊόντων της στην αγορά.
KnowledgeTree Η KnowledgeTree (http://www.knowledgetree.com) αναπτύσσει ένα ισχυρότατο σύστημα διαχείρισης εγγράφων (Document Management), επιχειρησιακής γνώσης και διαδικασιών. Το KnowledgeTree αποτελεί μια λύση ανοικτού κώδικα. Η QUALISYS SOFTWARE έχει υλοποιήσει συστήματα διαχείρισης εγγράφων σε πολλές επιχειρήσεις.
 MySQL Η MySQL ΑΒ (http://www.mysql.com) αναπτύσσει και παρέχει μια σειρά προϊόντων βάσης δεδομένων και εργαλείων, με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή απόδοση αλλά και την οικονομία κτήσης. Σκοπός της MySQL AB είναι να αναπτύσσει εργαλεία διαχείρισης δεδομένων υψηλής απόδοσης, και να τα διαθέτει στην διεθνή αγορά. Η QUALISYS SOFTWARE μέσα από αυτήν την συνεργασία, διαθέτει τα προϊόντα της MySQL AB στην αγορά σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες της.
 PHPRunner Η XLineSoft (http://xlinesoft.com) αναπτύσσει και παρέχει μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη εφαρμογών στο Internet. Τα βραβευμένα προϊόντα της PHPRunner και ASPRunner επιτρέπουν στους προγραμματιστές να αναπτύσουν Web εφαρμογές υψηλής λειτουργικότητας. Η QUALISYS SOFTWARE μέσα από αυτήν την συνεργασία, διαθέτει προϊόντα βασισμένα στις πλατφόρμες της XLineSoft σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες της.
 
Live Chat