Εκτύπωση


MyMANAGER ΤΕΧΝΙΚΟ

Εξειδικευμένο πρόγραμμα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων για Τεχνικές Εταιρείες.


Το MyMANAGER ΤΕΧΝΙΚO είναι μία εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη εφαρμογή τεχνικών έργων σχεδιασμένη για την άμεση προβολή κοστολόγησης και κερδοφορίας για ένα ή περισσότερα έργα. Παρέχει ολοκληρωμένες και ευέλικτες λειτουργίες για την διαχείριση: προσφορών, κοστολογίου, προμηθειών και πωλήσεων, καταγραφής εσόδων – εξόδων και αξιόγραφων, ημερομισθίων και πληρωμής των συνεργείων και όλων των απαραίτητων ενεργειών ενός τεχνικού έργου.

Το πρόγραμμα MyMANAGER ΤΕΧΝΙΚO ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις αλλαγές της Φορολογικής Νομοθεσίας και υποστηρίζει την διαβίβαση στοιχείων φορολογικών παραστατικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
 • Aνάκτηση των βασικών στοιχείων Μητρώου για Μη Φυσικά Πρόσωπα και Επιτηδευματίες από την καρτέλα πελατών και προμηθευτών, με βάση τον Α.Φ.Μ. τους.
 • Διαχείριση πολλαπλών τεχνικών έργων και κέντρων κόστους.
MyMANAGER ΤΕΧΝΙΚΟ
 • Αρχεία ειδών & υπηρεσιών - διακίνηση ειδών.
 • Αρχείο εργαζομένων, συνεργείων, προσωπικού.
 • Κίνηση πελατών / προμηθευτών ανά έργο κόστους.
 • Διαχείριση αγορών, τιμοκατάλογοι λιανικών και χονδρικών πωλήσεων και αγορών.
 • Συνδυασμένα αποτελέσματα από εταιρίες και έργα.
 • Ποσοτική και κοστολογική παρακολούθηση υλικών, εργατικών, και λοιπών πόρων.
 • Στοιχεία προμηθευτών, συνεργείων, εργατών.
 • Διαχείριση επιταγών, συναλλαγματικών.
 • Πληρωμές / εισπράξεις / παρουσίες εργατών και συνεργείων ανά έργο.
 • Παρακολούθηση εσόδων - εξόδων και ταμείου ανά έργο, ΕΚΚΟ.
 • Ασφαλής διαβίβαση των παραστατικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.
 • Εκτύπωση λογότυπου και σφραγίδας σε αποδείξεις και αξιόγραφα.
 • Εκτύπωση και αυτόματη αποστολή με Email του φορολογικού παραστατικού στον πελάτη, σε μορφή PDF, και τα απαραίτητα από τον ΚΒΣ αρχεία του τιμολογίου «*a.txt», «*b.txt».
 • Μαζική αποστολή μηνυμάτων sms, στο υφιστάμενο πελατολόγιο, μέσα από την εφαρμογή MyMANAGER ΤΕΧΝΙΚΟ.
 • Απομακρυσμένη υποστήριξη.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Παραμετρικό σχεδιασμό φορμών εκτύπωσης παραστατικών. Ορισμός κωδικών BarCodes ανά είδος. Φορολογικά παραστατικά, μεταφορά δεδομένων από άλλες εφαρμογές. Σύνθετες αναζητήσεις και εκτυπώσεις.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ
Λειτουργία και στο CLOUD MyMANAGER TEXNIKO SaaS με χρήση του Internet μέσω φορητών συσκευών laptop όπου και αν βρίσκεστε!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κωδικοποίηση έργων και κέντρων κόστους. Διαχείριση πολλαπλών έργων και κέντρων κόστους. Παρακολούθηση εσόδων, εξόδων και ταμείου ανά έργο. Κίνηση πελατών – προμηθευτών. Ποσοτική και κοστολογική παρακολούθηση υλικών, εργατικών, και λοιπών πόρων ανά έργο. Ημερολόγιο έργων.
 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ. Συνεργεία και αρχείο εργαζομένων με δυνατότητα καταχώρησης πληθώρας προσωπικών στοιχείων. Ημερήσια απασχόληση ανά έργο και κέντρο κόστους.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Καρτέλα / υπόλοιπα προμηθευτών.
 • ΑΓΟΡΕΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ. Διαχείριση αγορών, τιμοκατάλογοι χονδρικών λιανικών πωλήσεων και αγορών.
 • ΑΠΟΘΗΚΗ. Διαχείριση ειδών, τήρηση ορίων ασφαλείας και παραγγελίας.
 • ΠΛΗΡΩΜΕΣ / ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ. Προγραμματισμό πληρωμών – εισπράξεων των συνεργείων, εργαζομένων.
 • ΠΡΟ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ. Σύνταξη προϋπολογισμού κόστους, χρονοδιάγραμμα (Gantt) ανάπτυξης του έργου.
 • ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ. Διαχείριση των εσόδων – εξόδων, πιστωτικά υπόλοιπα, αξιόγραφα - επιταγές.
 • ΑΤΖΕΝΤΑ. Καταχώρηση των ραντεβού υποχρεώσεων.
 • ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ. Δυνατότητες εκτύπωσης σε όλους τους τύπους των εκτυπωτών. Στατιστικές εκτυπώσεις πλήρως παραμετρικές.
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Μεταφορά δεδομένων πελατών, προμηθευτών, ειδών από άλλες εφαρμογές.
 • ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ. Εύκολη εισαγωγή λογότυπου της επιχείρησης σας στην εφαρμογή. Δυνατότητα παραμετροποίησης.
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. On - Line σύνδεση των υποκαταστημάτων και των απομακρυσμένων σταθμών εργασίας.

MyMANAGER Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - Διαβίβαση myDATA

Το πρόγραμμα MyMANAGER ΤΕΧΝΙΚO έχει εναρμονιστεί με τις νέες διατάξεις του Υπ.Οικονομικών για την διαβίβαση στοιχείων φορολογικών παραστατικών στην ΑΑΔΕ και υποστηρίζει:

 • Αυτόματη αποστολή δεδομένων για παραστατικά που εκδίδονται.
  • Αυτοματοποιημένη διαβίβαση συνόψεων & χαρακτηρισμών.
   • Εύκολη διασύνδεση με λογιστήριο.
    • Λήψη και αποθήκευση M.AΡ.K. Ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται από την ΑΑΔΕ, για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.
     • Έλεγχοι εγκυρότητας δεδομένων.
      • Ασφαλής διαβίβαση στην ΑΑΔΕ.
       • Ηλεκτρονική τιμολόγηση και αποστολή email των παραστατικών. Αυτοματοποίηση του συνόλου των διαδικασιών από την αρχειοθέτηση έως και την ανάκτησή τους.

        

       Εξοπλισμός - Ταμειακά Συστήματα

       Το MyMANAGER ΤΕΧΝΙΚO συνδέεται άμεσα με τα απαραίτητα ταμειακά συστήματα, όπως: φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ), ταμειακή μηχανή, εκτυπωτή ετικέτας. Έχει υλοποιηθεί η απεικόνιση QRCode στα παραστατικά που εκδίδονται είτε από ταμειακή μηχανή είτε από φορολογικό μηχανισμό.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ CLOUD
 • Εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στο MyMANAGER ΤΕΧΝΙΚO με μια απλή σύνδεση Internet, όπου και αν βρίσκεστε από όποιον υπολογιστή!
 • Υποστήριξη υποκαταστημάτων χωρίς ανάγκη κεντρικών υποδομών (server).
 • Πιστοποιημένες διαδικασίες ασφαλείας με ιδιαίτερη βάση δεδομένων για κάθε πελάτη (ταυτοποίηση χρηστών, κρυπτογράφηση δεδομένων, κ.λ.π).
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, διαχείριση βάσης δεδομένων χωρίς ευθύνη του πελάτη και αδιάλειπτη διαθεσιμότητα αποθηκευτικού χώρου.
 • Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ και όλους τους τύπους των εκτυπωτών για απομακρυσμένη τιμολόγηση.
 • Ενσωμάτωση της τεχνολογίας CLOUDSync για εύκολη λειτουργία συγχρονισμού με το CLOUD.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • Συμβατότητα με MySQL 5.7.17 (embedded, hosted, CLOUD) για ακόμη πιο γρήγορη λειτουργικότητα.
 • Δυνατότητα δημιουργίας νέου σχήματος βάσης δεδομένων embedded και hosted.
 • Πλήρη εναρμόνιση με Windows UAC για εκτέλεση της εφαρμογής με ελάχιστα δικαιώματα, user privileges.
 • Πολυχρηστικό (multi users), παραμετρικό, μεταφορά δεδομένων σπό άλλες εφαρμογές.
 • Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης. Εύχρηστο setup εφαρμογής.
 • User Interface (UI), με μεγάλα fonts και ζωηρά χρώματα. Το UI είναι πλέον λειτουργικό και γρήγορο, αφού επιτρέπει ταχύτερη επιλογή όλων των λειτουργιών με το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο, αυτόματο focus στο grid κάθε σελίδας, καθαρότερα εικονίδια σε στυλ Metro UI, κ.α.
 • Dashboard, για γρήγορη επισκόπηση των κύριων λειτουργιών από τον χειριστή. Στο Dashboard μπορούν να προστεθούν νέα custom widgets χρησιμοποιώντας το ανανεωμένο Script Studio και την γλώσσα προγραμματισμού Pascal ή Basic.
 • GoogleMaps και GoogleMaps Directions για εύρεση διευθύνσεων και δρομολογίων.

Το MyMANAGER ΤΕΧΝΙΚΟ απαιτεί πολύ μικρό χρόνο εκμάθησης και ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις αλλαγές της Φορολογικής Νομοθεσίας.

DEMO

Κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ την δοκιμαστική έκδοση του
MyMANAGER ΤΕΧΝΙΚΟ

* Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
Πόλη:
E-Mail:

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις για το πρόγραμμα με email ή τηλεφωνικά
* Υποχρεωτικό πεδίο

Το MyMANAGER ΤΕΧΝΙΚΟ υποστηρίζει πολυχρηστική εγκατάσταση multi user).

 
Live Chat