ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Εκτύπωση


Στην QUALISYS αναπτύσσουμε λογισμικό σύμφωνα με την πλέον σύγχρονη μεθοδολογία υιοθετώντας τις πιο καινοτόμες και λειτουργικές τεχνολογίες.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εξειδικευόμαστε στον σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων που καλύπτουν τους τομείς:

 • Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.
 • Πελατοκεντρικών Συστημάτων CRM).
 • Εμπορικής Διαχείρισης.
 • Διαχείρισης Έργων και Χρηματοροών CFM).
 • Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων ECM).

Προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησης σας, αναπτύσσουμε και παρέχουμε τα εργαλεία λογισμικού που χρειάζεστε ώστε να διαχειρίζεστε με αυτά πιο αποτελεσματικά την καθημερινή εργασία σας.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ


Για να επιτύχουμε τους ποιοτικούς στόχους μας, χρησιμοποιούμε ευρέως διαδεδομένα εργαλεία, και μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να υλοποιήσουμε ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού χρησιμοποιούμε:

 • Αναγνωρισμένη μεθοδολογία Διαχείρισης Έργου.
 • Αναγνωρισμένη μεθοδολογία.
 • Ανάλυσης και Καταγραφής Απαιτήσεων.
 • Διακριτές Φάσεις Παραδοτέων και Ελέγχου Προόδου.
 • Συμπαγή και αποδεδειγμένο πυρήνα (bullet-proof) λογισμικού με βασικές και κρίσιμες λειτουργίες.
 • Ανάπτυξη σε ευρέως διαδεδομένες πλατφόρμες (RAD).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ


Οι επιλεγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για την ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού προέρχονται από καταξιωμένους οίκους. Πιο συγκεκριμένα:

 • Για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, Borland Delphi.
 • Για την υποστήριξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων, MySQL, Microsoft SQL Server.
 • Για την ανάπτυξη εφαρμογών internet/intranet, php, PHPRunner.
 • Για την ανάπτυξη γραφικών διαγραμμάτων, Steema, Anychart.

Επιπλέον, στην QUALISYS, έχουμε αναπτύξει τον πυρήνα λογισμικού DEngine, για την υποστήριξη ταχείας ανάπτυξης εφαρμογών βάσεων δεδομένων. Με το λογισμικό DEngine συμμετέχουμε ενεργά στον διεθνή οργανισμό JEDI, ο οποίος αναπτύσσει εργαλεία ανοικτού κώδικα (open-source).
 
Live Chat