210 7647305
 

Η Qualisys Software είναι Εγκεκριμένος Προμηθευτής για τα προγράμματα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”

Εκτύπωση

Η Qualisys Software, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής προμηθευτών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι Εγκεκριμένος Προμηθευτής για τα προγράμματα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” και “Ψηφιακές Συναλλαγές” της δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων”.

Η δράση επιδοτεί δαπάνες, που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έως 90% για το Πρόγραμμα Ψηφιακά εργαλεία ή 100% για το Πρόγραμμα Ψηφιακές συναλλαγές, με τη μορφή ηλεκτρονικών κουπονιών.

Οι καταχωρημένες κατηγορίες της δράσης αφορούν σε:

 • Παροχή Ψηφιακών Λύσεων
 • Κατασκευή/Ανάπτυξη Προϊόντων/Υπηρεσίων
 • Εισαγωγή Προϊόντων
 • Στην επόμενη φάση θα ολοκληρωθεί και η καταχώρηση των CLOUD λύσεων της Qualisys Software:

 • Σύστημα εντατικής λιανικής πώλησης ενδεικτικά, για: πολυκαταστήματα, επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, mini market
 • Σύστημα εμπορικής διαχείρισης, διαχείρισης αποθήκης, διασύνδεσης με eShop, ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διαβίβασης myDATA
 • Εξειδικευμένη εφαρμογή γυμναστηρίων και πολυχώρων, αθλητικών σωματείων, συλλόγων & επαγγελματικών ενώσεων
 • Σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού, διαχείριση παρουσιολογίου, έλεγχος πρόσβασης, με διασύνδεση στο myErgani
 • Ολοκληρωμένη παροχή και υποστήριξη cloud services, όπως:

 • Cloud servers
 • Business email (επιχειρησιακού επιπέδου ηλεκτρονική αλληλογραφία)
 • Η Qualisys Software με την πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού, σχεδιασμού και υλοποίησης λύσεων πληροφορικής, παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

   
  Live Chat