210 7647305
 

Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ - Διαβίβαση myDATA

Εκτύπωση

myDATA

myDATA, (my Digital Accounting & Tax Application), είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ. Περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων.

 

 

Το πρόγραμμα ‘MyMANAGER’, ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις αλλαγές της Φορολογικής Νομοθεσίας και υποστηρίζει την διαβίβαση στοιχείων φορολογικών παραστατικών στο myDATA.

 

 

Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ

«Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ»: Νοείται η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα, για μία επιχείρηση που χρησιμοποιεί εμπορικά /λογιστικά προγράμματα διαχείρισης, οι προσφερόμενες λειτουργίες αυτοματοποιημένης διασύνδεσης, είναι:

  • Αποστολή δεδομένων για τα παραστατικά που εκδίδει.
  • Χαρακτηρισμός εσόδων για τα παραστατικά που εκδίδει.
  • Λήψη δεδομένων για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί για αυτήν και έχουν διαβιβαστεί, από τους αντίστοιχους εκδότες, στην ΑΑΔΕ.
  • Χαρακτηρισμός εξόδων για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί για αυτήν και έχουν διαβιβαστεί, από τους αντίστοιχους εκδότες, στην ΑΑΔΕ.

 

MyMANAGER Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - Διαβίβαση myDATA

Οι εφαρμογές ‘MyMANAGER’ έχουν εναρμονιστεί με τις νέες διατάξεις του Υπ.Οικονομικών για την διαβίβαση στοιχείων φορολογικών παραστατικών στην ΑΑΔΕ και υποστηρίζει:

Αυτόματη αποστολή δεδομένων για παραστατικά που εκδίδονται.

Αυτοματοποιημένη διαβίβαση συνόψεων & χαρακτηρισμών.

Εύκολη διασύνδεση με λογιστήριο.

Λήψη και αποθήκευση M.AΡ.K. Ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται από την ΑΑΔΕ, για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.

Έλεγχοι εγκυρότητας δεδομένων.

Ασφαλής διαβίβαση στην ΑΑΔΕ.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και αποστολή email των παραστατικών. Αυτοματοποίηση του συνόλου των διαδικασιών από την αρχειοθέτηση έως και την ανάκτησή τους.

Διασύνδεση με την ΓΓΠΣ για ανάκτηση των βασικών στοιχείων Μητρώου για Μη Φυσικά Πρόσωπα με βάση τον ΑΦΜ.

Πολυχρηστικό (multi users) περιβάλλον.

 

 

Εξοπλισμός - Ταμειακά Συστήματα

Οι εφαρμογές ‘MyMANAGER’, συνδέονται άμεσα με τα απαραίτητα ταμειακά συστήματα, όπως: φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ), ταμειακή μηχανή, αναγνώστη Barcode Reader, ζυγιστική μηχανή, εκτυπωτή ετικέτας. Έχει υλοποιηθεί η απεικόνιση QRCode στα παραστατικά που εκδίδονται είτε από ταμειακή μηχανή είτε από φορολογικό μηχανισμό.

 
 
Live Chat