Σύστημα Ωρομέτρησης eTIME - Διαβίβαση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Εκτύπωση

Η Qualisys Software έχει υλοποιήσει στην εφαρμογή ωρομέτρησης eTIME, την on-line διασύνδεση με το Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Πώς λειτουργεί στην πράξη, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας!

Κατά την προσέλευση / αποχώρηση στην εργασία, ο εργαζόμενος «χτυπά» την κάρτα στο τερματικό.

Με τον τρόπο αυτό καταγράφεται:
  • Ο κωδικός του εργαζόμενου
  • Η ημερομηνία και η ώρα που έγινε η κίνηση
  • Ο χαρακτηρισμός της κίνησης είσοδος ή έξοδος

Σύστημα Ωρομέτρησης eTIME - Διαβίβαση Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

  1. Το eTIME αναγνωρίζει και διαβιβάζει σε πραγματικό χρόνο την ώρα έναρξης και λήξης εργασίας για κάθε εργαζόμενο στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
  2. Το eTIME καταγράφει τον χρόνο εργασίας, χαρακτηρίζοντας τον αυτόματα ως εντός ή εκτός ωραρίου, ημερήσια ή νυχτερινή εργασία. Παράγει αναφορές που δίνουν πλήρη εικόνα για κάθε εργαζόμενο και μπορεί να τροφοδοτήσει οποιαδήποτε εφαρμογή μισθοδοσίας.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόστηκε την 1η Ιουλίου 2022 στο σύνολο των τραπεζών της χώρας και τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, και σταδιακά, επεκτείνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της κάρτας εργασίας, είναι να έχει ενεργοποιηθεί η Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας. Όλες οι επιχειρήσεις, χωρίς καμία εξαίρεση μεγέθους θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της απογραφής έως τις 30 Νοεμβρίου 2022.

 
Live Chat