210 7647305
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ FAX ΜΕ HYLAFAX

Εκτύπωση


HYLAFAX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το HylaFAX είναι ένας ισχυρός διακομιστής υπηρεσιών fax (server) για την αυτοματοποίηση αποστολής και λήψης fax. Το HylaFAX έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την υλοποίηση συστημάτων υψηλής απόδοσης και λειτουργικότητας, ενώ παράλληλα στοχεύει σε συνεχή αδιάκοπη λειτουργία.

H QUALISYS εγκατέστησε με επιτυχία το HylaFAX σε 17 Ελληνικές Νομαρχίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το HylaFAX υποστηρίζοντας όλα τα πρωτόκολλα fax, μπορεί να λάβει με μεγάλη ευκολία fax από οποιονδήποτε αποστολέα προσφέροντας:

  • Αξιοπιστία.
  • Προειδοποίηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μπίπερ όταν φθάνουν τα νέα fax.
  • Καταγραφή και αποθήκευση των fax στη βάση δεδομένων.
  • Δυνατότητα μετατροπής των fax σε PDF.
  • Δυνατότητα αντιγραφής αυτών σε ένα κοινό σύστημα αρχείων.
  • Λεπτομερή παρακολούθηση των εξερχομένων και εισερχομένων fax ανά ημέρα.
  • Εκτύπωση σε λέιζερ ή κοινό εκτυπωτή.
 
Live Chat