Εκτύπωση


eTIME

Ολοκληρωμένο σύστημα Ωρομέτρησης Προσωπικού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
και Ελέγχου Πρόσβασης, Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ


Το eTIME είναι ένα εξειδικευμένο ευέλικτο σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, και ελέγχου πρόσβασης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, για τον καλύτερο έλεγχο του ωραρίου των εργαζομένων, σε σύνδεση με ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας προσωπικού, παρέχοντας άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση για την μισθοδοσία.

Το σύστημα ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού eTIME τώρα λειτουργεί στο CLOUD και έχει την δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας του ωραρίου των εργαζομένων. Καλύπτει τις ανάγκες της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε σύνδεση με ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας προσωπικού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
 • Γενικά στοιχεία και φωτογραφία των εργαζομένων.
 • Απεριόριστος αριθμός εργαζομένων.
 • Επεξεργασία ημερολογίων προγραμμάτων.
 • Παρουσιολόγιο.
 • Παρακολούθηση, διαχείριση εργαζομένων ανά τμήμα.
 • Ορισμός ωραρίων, αργιών.
 • Οργάνωση χρόνου εργασίας.
 • Ψηφιακό ωράριο εργασίας ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
 • Ψηφιακή κάρτα εργασίας myErgani.
 • Υπηρεσία στο CLOUD.
 • Διαβίβαση του πραγματικού χρόνου εργασίας (προσέλευση - αποχώρηση) στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
 • Απόλυτος έλεγχος προσέλευσης εργαζομένων με χρήση αισθητήρα αφής ή Barcode.
 • Εκτυπώσεις, αναφορές με συγκεντρωτικά στοιχεία εργασίας.
 • Πλήρης δημιουργία αναφοράς παρουσιών.
 • Εκτύπωση λογότυπου και σφραγίδας σε αναφορές και λίστες.
 • On-Line / Off-line σύνδεση με ρολόϊ παρουσίας προσωπικού και σύνδεση υποκαταστημάτων.
 • Απομακρυσμένη υποστήριξη.

Το eTIME παράγει πλήθος εκτυπώσεων και αναφορών, προκειμένου να βοηθήσει στην απεικόνιση των παρουσιών των εργαζομένων, στον εντοπισμό της επαναλαμβανόμενης εργασίας, και στην εξαγωγή στοιχείων για την έκδοση μισθοδοσίας.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Βάρδιες ανά εργαζόμενο ή και συνολικά. Μεταφορά δεδομένων από άλλες εφαρμογές. Δυνατότητα επέκτασης και ελέγχου πρόσβασης με οδήγηση αυτομάτων θυρών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών. Σύνδεση με συσκευές ελέγχου, παραμετροποίηση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Το eTIME, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την διαχείριση παρουσιών με γενικά στοιχεία και φωτογραφία του εργαζομένου, δυνατότητα προγραμματισμού αλλά και μεταβολής δεδομένων, επιλογή ωραρίου, ημέρες εργασίας, παρακολούθηση αδειών. Παράγει αναφορές που δίνουν την πλήρη εικόνα του κάθε εργαζομένου και επιταχύνουν τις μισθολογικές διαδικασίες.

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ
Ώρα εισόδου - εξόδου των εργαζομένων και ενδιάμεσες κινήσεις εισόδου - εξόδου στην επιχείρηση κατά την διάρκεια του ωραρίου. Διάρκεια απουσίας, διαλλείματα, συγκεντρωτική αναφορά για κάθε εργαζόμενο του τρέχοντος ή του προηγούμενου μήνα.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
Με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας υπάρχει καθημερινή και άμεση κοινοποίηση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ της έναρξης και λήξης εργασίας, για κάθε εργαζόμενο. Το σύστημα ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού eTIME έχει την δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με το νέο μηχανισμό, για την διαβίβαση του συνόλου των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο του ωραρίου εργασίας στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΑΡΓΙΕΣ
Διαχείριση ημερολογίου. Δυνατότητα καταχώρησης ετήσιων σταθερών και κινητών αργιών, ώστε να μην συμπεριλαμβάνονται στις εργάσιμες ημέρες. Τοπικές αργίες και εορτές ανά υποκατάστημα.

Εκδίδει όλες τις απαραίτητες αναλυτικές και συγκεντρωτικές αναφορές παρουσιών, απουσιών, υπερβάσεων, υπερωριών, νυκτερινών.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
Συνδέεται με Barcode κάρτα, με βιομετρικό αισθητήρα αφής, ή με ηλεκτρονικά τερματικά ωρομέτρησης για τον έλεγχο εισόδου - εξόδου.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
On - Line σύνδεση των υποκαταστημάτων και των απομακρυσμένων σταθμών εργασίας.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας, μπορούν να αντληθούν ανά πάσα στιγμή από το λογισμικό ωρομέτρησης eTIME το οποίο μπορεί να βρίσκεται εγκατεστημένο σε ένα κεντρικό υπολογιστή ή περισσότερους. Το λογισμικό φροντίζει για την καταγραφή του προσωπικού, την σωστή μεταφορά των δεδομένων και την καταχώρηση τους στο αρχείο κινήσεων. Η ανάγνωση των στοιχείων από τα ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας γίνεται αυτόματα σε χρόνους που καθορίζονται από τον διαχειριστή του συστήματος.

To eTIME παρέχει ασφάλεια δεδομένων! Τα δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια σε βάση δεδομένων για μεγάλο χρονικό διάστημα, από ένα έως πολλά έτη.

Τo eTIME είναι εύχρηστο στην λειτουργία του, συνοδεύεται από ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργεί αυτόνομα με πλήρη στοιχεία εργαζομένου.

ΧΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το eTIME συνδέεται με barcode ή κάρτα προσέγγισης, με ηλεκτρονικά τερματικά ωρομέτρησης, ή με βιομετρικό αισθητήρα αφής (όπου επιτρέπεται) για τον έλεγχο εισόδου – εξόδου των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι κάθε φορά που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασίας «τοποθετούν» την κάρτα τους στη θέση ανάγνωσης του ηλεκτρονικού ρολογιού.

Καταγραφή παρουσιολογίου 
					εργαζομένων και αναφορές
Με τον τρόπο αυτό καταγράφεται στη μνήμη του ρολογιού:
 1. Ο κωδικός της ταυτότητας του εργαζομένου.
 2. Η ημερομηνία και η ώρα που έγινε η κίνηση.
 3. Ο χαρακτηρισμός της κίνησης είσοδος ή έξοδος.
 4. Εξαγωγή και εκτύπωση δεδομένων σε μορφή Excel, Word, Pdf.

Το eTIME αναγνωρίζει αυτόματα:

 • Πολλαπλές επανόδους - αναχωρήσεις ανά ημέρα.
 • Διακοπές εργασίας διαλείμματα.
 • Εργασία σε αργία.
 • Απρογραμμάτιστη εργασία.
Σε κάθε καταχώρηση, το ρολόι παρουσίας δίνει οπτικό και ηχητικό σήμα στον εργαζόμενο που εισέρχεται ή εξέρχεται ανάλογα την εντολή που έχει δώσει ο διαχειριστής.

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ

deddie logo
Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών - ΔΠΝ

sychem

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΔΟΕΑΠ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

attikikinisi

liostasihotel

CASE STUDY

Dymos dramas logo Η QUALISYS SOFTWARE σε συνεργασία με την Ba Group και το ΤΠΕ Δήμου Δράμας, εγκατέστησε 11 τερματικά ανάγνωσης καρτών σε 8 κτήρια του Δήμου Δράμας περιφερειακά και κεντρικά.
“Όλη αυτή η στοχευμένη προσπάθεια αναβαθμίζει τεχνολογικά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καταστώντας το Δήμο Δράμας, έναν από τους πιο τεχνολογικά προηγμένους Δήμους της χώρας μας”, αναφέρει η υπεύθυνη υλοποίησης στο γραφείο ΤΠΕ κα Σιδηροπούλου Μακρίνα.
Διαβάστε εδώ

DEMO

Κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ την δοκιμαστική έκδοση του
eTIME

* Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
Πόλη:
E-Mail:

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις για το πρόγραμμα με email ή τηλεφωνικά
* Υποχρεωτικό πεδίο

Το eTIME υποστηρίζει πολυχρηστική εγκατάσταση multi user).


VIDEO
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
CPU: Intel i3 ή μεγαλύτερη
RAM: 2048MB ή μεγαλύτερη
H/D: 500MB για την εγκατάσταση
Display: 1280 x 1024
O/S: Microsoft Windows 7/8.1/10/11
Έλεγχος Εισόδου: Βιομετρικός Αισθητήρας, Κάρτα Προσέγγισης, BarCode
 
Live Chat