ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εκτύπωση
Στην QUALISYS SOFTWARE αναπτύσσουμε και παρέχουμε ολοκληρωμένα προϊόντα λογισμικού, και υπηρεσίες, τα οποία συμβάλλουν στην αποτελεσματική οργάνωση, στον τακτικό προγραμματισμό, στην παροχή πληροφοριών, στη διαχείριση και λήψη αποφάσεων μιας επιχείρησης.

Κατασκευάζουμε πρωτότυπες εφαρμογές, χρησιμοποιούμε ειδικά εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού, προηγμένες τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού σε περιβάλλοντα standalone, client/server και intranet/internet.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΘΕΙ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ "MyMANAGER"

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 
Live Chat