ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εκτύπωση
Η QUALISYS SOFTWARE έχει συνάψει συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες του εξωτερικού, όπως η SugarCRM, η ZKSoftware, η EMS και με την Microsoft.
 Windows Azure Τιμητική διάκριση της QUALISYS SOFTWARE από την Microsoft ως "EARLY ADOPTER 2011", για τις εφαρμογές MyMANAGER στο "σύννεφο" και συγκεκριμένα στο Windows Azure.
SugarCRM Η SugarCRM (http://www.sugarcrm.com) αναπτύσσει και παρέχει μια σειρά προϊόντων πελατοκεντρικής διαχείρισης CRM, με πληθώρα χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων. H QUALISYS SOFTWARE είναι ο αντιπρόσωπος της SugarCRM στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
ZKTeco Η ZKTeco (http://www.zkteco.eu) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής βιομετρικών αναγνωστών δακτυλικών αποτυπωμάτων, ηλεκτρονικών τερματικών RFID, και τερματικών αναγνώρισης προσώπου για εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης. Η QUALISYS SOFTWARE είναι αντιπρόσωπος της ZKTeco στην Ελλάδα.
SQLManager Η EMS SQL Manager (http://sqlmanager.net) αναπτύσσει εργαλεία διαχείρισης βάσεων δεδομένων για τις πλέον γνωστές και διαδεδομένες βάσεις δεδομένων όπως Oracle, MySQL, MS SQL, DB2, και Firebird. Η QUALISYS SOFTWARE συνεργάζεται με την EMS για την διάθεση των προϊόντων της στην αγορά.
PHPRunner Η XLineSoft (http://xlinesoft.com) αναπτύσσει και παρέχει μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη εφαρμογών στο Internet. Τα βραβευμένα προϊόντα της PHPRunner και ASPRunner επιτρέπουν στους προγραμματιστές να αναπτύσουν Web εφαρμογές υψηλής λειτουργικότητας. Η QUALISYS SOFTWARE μέσα από αυτήν την συνεργασία, διαθέτει προϊόντα βασισμένα στις πλατφόρμες της XLineSoft σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες της.
 
Live Chat