ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτύπωση
Στην QUALISYS SOFTWARE παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε συνδυασμό με τα προϊόντα λογισμικού που αναπτύσσουμε, για την κάλυψη των αναγκών μιας σύγχρονης επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα:

  • Σκοπιμότητα Υλοποίησης του Έργου.
  • Συλλογή, Επεξεργασία, Έλεγχος Δεδομένων.
  • Αποτελέσματα Ανάλυσης, Σχεδιασμού, Υλοποίησης.
  • Εκτίμηση Κόστους και Χρόνου Υλοποίησης.
  • Παρουσίαση, Εκπαίδευση.
  • Νέες Εκδόσεις, Αναβαθμίσεις.
  • Τεχνική Τηλεφωνική και Απομακρυσμένη Υποστήριξη.

ΕΞEΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σε όλες τις εφαρμογές της QUALISYS SOFTWARE παρέχουμε Ετήσια Σύμβαση Συντήρησης Λογισμικού, προκειμένου να δώσουμε την δυνατότητα επέκτασης της εγγυήσεως αλλά και λήψης αναβαθμίσεων των εφαρμογών. Το κόστος του προσδιορίζεται από τον τιμοκατάλογο. Η Σύμβαση Συντήρησης Λογισμικού καλύπτει:

  • Ανοικτή τηλεφωνική και απομακρυσμένη υποστήριξη.  
  • Διάθεση αναβαθμίσεων και βελτιώσεων των εφαρμογών.
  • Εκπαίδευση από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
 
Live Chat