Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση των ΕΑΦΔΣΣ

Εκτύπωση

Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σύνολο των οντοτήτων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. Α.1073/13.7.2023 ορίζεται η αναγκαστική παύση όλων των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) παλαιού τύπου και αντικατάσταση τους με νέου τύπου, με σκοπό τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των εκδιδόμενων στοιχείων λιανικής πώλησης καθώς και την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΦΗΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Β΄ Κύκλος / Κατηγορία 5

  • Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης.
  • Δίνεται η δυνατότητα να αιτηθείτε χρηματοδότηση και να λάβετε voucher αξίας 380€ (μέγιστο ποσό ενίσχυσης).
  • Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για το Β' κύκλο από τους κατόχους ΕΑΔΦΣΣ, έως τις 31/12/2023.
  • Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνει έως την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024.

VOUCHER 380€

*Μέγιστο ποσό επιδότησης ανά ΕΑΦΔΣΣ

Υποβολή αιτήσεων έως τις 31/12/2023

Η Qualisys Software, είναι Εγκεκριμένος Προμηθευτής για τα προγράμματα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” και “Ψηφιακές Συναλλαγές” της δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων”.

 
Live Chat