210 7647305
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε., προτίμησε το ολοκληρωμένο σύστημα ωρομέτρησης eTIME, της Qualisys

Εκτύπωση

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ είναι κορυφαία Ασφαλιστική Επιχείρηση, με 40 χρόνια φερέγγυας παρουσίας στην ασφάλιση λεωφορείων. Αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό, που συνεχώς εξελίσσεται, επενδύοντας συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό του και στις νέες τεχνολογίες. Παρέχει τις πλέον εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα δραστηριότητάς της και καλύπτει όλο το φάσμα των πιθανών ασφαλιστικών κινδύνων για τους ασφαλισμένους της.


Η Qualisys Software ολοκλήρωσε εντός των χρονικών και ποιοτικών προδιαγραφών που έθεσε ο οργανισμός, την παράδοση του έργου που περιλάμβανε, το λογισμικό eTIME, τα ηλεκτρονικά τερματικά καταγραφής και τη διασύνδεση τους. Τα στοιχεία που καταγράφονται στα ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας, αντλούνται αυτόματα από την βάση δεδομένων του λογισμικού ωρομέτρησης eTIME, το οποίο διασφαλίζει την σωστή μεταφορά των δεδομένων και την καταχώρηση τους στο αρχείο κινήσεων.

 
Live Chat